Betalingsbetingelser

Kontant ved levering, med mindre andet er aftalt